Vigsel 1904

Bröllop 1904-07-05 Vigda av A.J.Rothén Foto: Hanna Lundborg

Anna* Carolina Granström 1882-09-20 Granön 4 Degerors AC

dr t Joh. E:s Granström 1845 Hjuken hu Charlotta Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6

Anders Sjöblom 1876-02-04 Hednäs Degerfors AC

st Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön

Degerfors SCB vigsel 1904 1898-1920 GID2003.32.4200


Bilden under ifrån vänster:

1. Ida Catharina Andersson 1879-07-12 Sunnansjönäs

Lärarinna Granögården (mf ff fars ½sys sdr sdr t bruden), (sällskapade med Olof Granén)

dr t Anders Göransson 1811-06-05 Dfs by hu Anna Ulrica Holmström 1815 Sunnansjönäs

2. Olof Reinhold Lundström 1868-10-07 Olofsberg g ACN:dr

(läs Degerfors förr o nu, No6 1960, No19 1965, No22 1965, om Stark Nings dr Sofia M Nilsdr.)

st Olof N:s Lundström 1822-11-02 Blåliden hu Sofia Magdl. N:dr 1832-11-06 Olofsberg

3. Anna Carolina Nilsdr 11874-04-03 Granön 8, (mt ff brs drdr dr t bruden)

dr t Nils Johansson 1842 Granön 8 hu Maria Brita Königsdr 1841-09-02 Skivsjö

(MBK´s syster Eva Charl. Königsdr 1851 g Jacob Jacobsson 1848 Granön 5, "Brända tomten")

4. Nils Olofsson 1865-05-11 Granön 7, g ACK 1866

st Olof d ä Olofsson 1821-12-09 Granön 7 hu Magdl. Lovisa Johansdr 1825 Granön 2

5. Amanda Carolina Karsson 1866-04-19 Ekorrsele, g NO 1865

dr t Carl* Joh. Carlsson 1842-02-02 Ekorrsele hu Charl.* Sofia Larsdr 1833 Rödå

6. Oskar J.s Strandberg 1877-11-18 Granön 4 (kusin med bruden)

st Jonas Eriksson 1844-01-24 Storsandsjön hu Maria Margareta Hansdr 1843-03-31

7. Ida Maria Jonsdr 1880-07-11 Kussjön (fm mf sysdr sdr dr t bruden)

dr t Jonas Hanssón 1840-07-05 kussjön hu Maria Joh. Persdr 1849-12-10 Granåker

8. Sanny Maria Strandberg 1900-09-28 Granön 4 (Sanna är farbrors sondr t bruden)

(Sanny g 1923 Oskar Karlsson bosatt Granön 5)

dr t Oskar Strandberg 1877 Granön 4 ohh Ida Jonsdr 1880 Kussjön

9. Oskar Holmström 1872-04-25 Granön, (kusin med bruden g FPL 11)

st Carl Erik Holström 1836 Sunnansjönäs hu Maria* Br. N:dr 1839 Granön 6

10. Tekla Vilhelmina Holmström 1882-12-28 Granön 6, (kusin med bruden g JN 13)

drt Carl Erik Holström 1836 Sunnansjönäs hu Maria* Br. N:dr 1839 Granön 6

11. Frida Paulina Lindgren 1873-04-08 Hedlunda LSE, g OH 9 (mf ff fbr sdr dr t bruden)

dr t Aug. E:s Lindgren 1835 Hedlunda hu Ulrika Samuella L:dr 1835 Lillsele

12. t hö om Tekla okänd man med nära anhörig-blomma på kavajslaget?

s t......

13. Johan Nilsson 1866-03-05 Tegsnäset, JN (mf mosters ss son t brudgum o mf ff sysdr ss son t bruden)

s t Nils Persson *1822 Tegsnäset ohh Maria Katarina Larsdotter *1823-05-28 Lillsele

14. Tekla Charlotta Granström 1872-02-25 Granön 4, JN (hu, Tekla är syster t bruden)

dr t Johan Ersson Granström 1879-12-25 Granön 4 ohh Hildur Elina Holmlund 1885-03-22 Skivsjö

15. Johan Einar Joh:s Rending 1895-09-09 Tegsnäset 1, ER (syster son till bruden)

st Johan Nilsson 1866-03-05 Tegsnäset ohh Tekla* Charlotta Granström 1874-02-25 Granön 4

16. Nils Konrad Johansson 1897-03-09 Tegsnäset 1, KJ (syster son till bruden)

st Johan Nilsson 1866-03-05 Tegsnäset ohh Tekla* Charlotta Granström 1874-02-25 Granön 4

17. Hulda Augusta Johansson 1901-08-06 Tegsnäset 1, (syster dr till bruden)

st Johan Nilsson 1866-03-05 Tegsnäset ohh Tekla* Charlotta Granström 1874-02-25 Granön 4

18. Edvard Herman Johansson 1898 (s t 14+15) (till USA, ogift, d 1934) (syster son till bruden)

st Johan Nilsson 1866-03-05 Tegsnäset ohh Tekla Charlotta Granström 1874-02-25 Granön 4

1... Johan Albert Holmlund 1883 t USA d 1908 (kusin t bruden o mm ½ drdr son t brudgum)

s t Nils N:s Holmlund 1854 Lövön d 1900 Skivsjö ohh Anna Carolina Eriksdr 1857-10-30 Hjuken

19. Jonas Jonsson 1877-10-30 Kussjön g EMG 20) (JJ svåger t brud) (JJ fm mbr drs t brud)

st Jonas Larsson 1829-08-01 Kussjön hu Eva Sofia Hansdr 1845-10-18 Granön 8

20. Emma Maria Granström 1877-08-09 Granön 4 (g JJ 19) (brudens syster)

dr t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845 Granön 6

21. Gunhild Maria Jonsson 1900-08-19Granön (med bruden/moster t USA) (syster-dr till bruden)

dr t Jonas Jonsson 1877-10-30 Kussjön hu Emma* Maria Granström 1877-08-09 Granön 4

22. Mimmi Charlotta Granström Jonsson 1898-10-01 Granön 4 (brudens systerdr)

dr t Emma Maria Granström 1877-08-09 Granön 4 (24 DEG C:7 fol126 1895-1903)

23. Anny Carolina Jonsson 1903-08-03 Granön (m bruden/moster till USA) (d1912-09-20 USA)

dr t Jonas Jonsson 1877-10-30 Kussjön hu Emma Maria Granström 1877-08-09 Granön 4

24. okänd dam ?

25. Charlotta Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6 (g 1873 med 26) (brudens mor)

dr t Nils Petter Nilsson 1809-05-05 Granön 6 hu Brita Ulrika Nilsdr 1814-08-10 Tegsnäset

26. Johan E:s Granström 1845-07-27 Hjuken (g 1873 med 25) (brudens far)

s t Erik Jonsson 1817 Storsandsjön (Spinnel Anna 683) hu Anna Brita Frank 1821 Granön 3

27. Otto Granström 1888-03-05 Granön 4 (t USA 1905, ogift) (brudens bror)

s t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845 Granön 6

28. Okänd man (Granström?/c)

29. Karl Johan Nolander 1887-11-11 Granön 7 (är fm mf sys-dr drs son till bruden)

(g 1911 Sanna Elisabet Joh:dr 1884Kussjön dr t Joh Hansson 1842 Kussjön hu Granön 5)

s t Nils Olofsson 1865-05-11 Granön 7 hu Amanda C Karlsdr 1866-04-19 Ekorrsele

30. Anders Vikström 1880-10-08 Vännäs Skräddare

(g1914 Jenny S Joh:dr Ekorrsele som var ff mf mosters sdr drdr drdr till bruden)

s t Fredrik Fredriksson ~1850 hu Eva Mattsdr ~1850

31. Anders Johan Rothén Kyrkoherde i Vindeln

32. Anna Matilda Rehn 1877-07-07 Strandåker ( mf fasters ss dotter till bruden)

g1899 Nils Sandberg 1878-01-16 Granön8, g2 Joh Wilhelm* A:s 1882-11-08 Granön 6

dr t Per Persson Rehn 1837-12-19 Strandåker hu Maria Marilda Hansdr

33. Elisabet/Betty Karolina Teglund 1885-03-22 Tegsnäset (mf ff f-½sys drs ss dr t bruden)

(g Viktor Rönnmark Kronotorp Pellmyra Åmsele)

dr t Per Aug Teglund 1856 Tegsnäset2 hu Eva Carolina N:dr 1855 Lillsele

34. Margeta Catharina Hansdr 1844-08-12 Kussjön ( mf ff f½systers ss sdr till bruden)

(g 1875 Mattias Nilsson 1841 Granön 6, st Nils P Nilsson hu Brita Ulrica N:dr)

dr t Hans Jonsson 1813-1875 hu Catarina Magdalena Johansdr 1814

35. Dam första raden, t hö om mitten

36. Dam i grått, snett ovan t hö om 35

37. Dam i svart, t hö om 36

38. Alma Elisabet Persdr 1884-02-20 Högfälla 1

(g K O Karlsson 1880 Sävsjön LSE, Stark Nings Petter 10-4-1)

dr t Per Anton Olofsson 1826 Åbyn BU hu Anna Lovisa Uppenberg 1847 Granön

39. Maria Karolina A:dr 1885-03-15 Granön 6 (g 1877 m 77) (fm mf sysdr drs dr t bruden)

dr t Anders Olofsson 1857-10-11 Granön7 hu Maria Greta K:dr 1853-12-30 Vänjaurbäck

40. Anders A:s Oldman 1857-12-04 Granön 7 (g 1884 m 41) (fm mf sysdr drs t bruden)

s t Anders Olofsson 1819-11-18 Granön 7 hu Brita Ulrika Andersdr 1820-11-28 Kussjön

41. Erika Vilhelmina Olofsdr 1861-05-18 Degerfors (g 1884 m 40)

dr t Olof Tomasson 1820 DEG hu Christina Catharina Hansdr 1825 Degerfors

42. Okänd dam vit blus

övre raden från vänster:

Nils Alfred Nilsson 1883-06-24 Skivsjön, kusin med bruden

s t Nils Königsson 1843 Skivsjön hu Greta Sofia Ersdr 1853 Hjuken

Dam i vitt, okänd

dr t

Matilda Renman 1865-10-21 Gäddträsk (g Olof d y Olofsson 1848-11-25 Granön7), mf ff brs sdr till bruden

dr t Jacob N:s Renman 1817-05-28 Gäddträsk hu Anna Brita Karolina Persdr 1833-12-08 Gäddträsk Lycksele

Tilda Vilhelmina Olofsdr 1888-05-28 Granön5, Vilhelminas ff ff brorson drdr dr är bruden Anna Granström

dr r Olof Olofsson d y 1848-11-25 Granön7 hu Matilda Renman 1865-10-21 Gäddträsk

Dam vit blus okänd

dr t

Maria Matilda Jacobsdr 1883-06-15 Granön5, (g Joh Valfrid Danielsson 1883 Gäddträsk), mf ff brs drdr dotter till bruden

dr t Jacob Jacobsson 1847-03-31 Granön 5 hu Eva Charlotta Königsdr 1857 Skivsjön

J Alfred Andersson 1884-04-15 Granön4 (g1912 m MKAdr 1885), fm mf sysdr drdr son till bruden

s t Anders Johansson 1854-02-11 Granön8 hu Maria Johanna Nilsdr 1861-06-24 Granön5

nedre raden från vänster:

Dam i vitt, kan det vara en Sjöblom

55 . Ung herre, troligen en Sjöblom

56 Hildur Elina Holmlund 1885 Skivsjön, kusin t bruden, g 1906 K August* Granström 1879-12-25 Granön 4, st Joh. E:s Granström 1845

dr t Nils N:s Holmlund 1854-12-28 Lövön hu Anna Carolina Eriksdr 1857-10-30 Granön 4, dr t Erik Jonsson 1817

57 Karl Oskar Sjöblom 1887-09-30 Hednäs, bror t brudgummen

s t Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön

58 Brud Anna Granström 1882-08-20 Granön 4

dr t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6

59 Brudgum Anders Jonsson Sjöblom

s t Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön

60 Clara Granström 1885-06-20 Granön 4, syster t bruden

dr t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6

61 Nils Sjöblom 1878-06-22 Hednäs, brudgummens bror

s t Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön

62 Augusta Sofia Sjöblom 1884-05-14 Hednäs, brudgummens syster

s t Jonas Sjöblom 1844-03-09 Hednäs hu Anna Matilda Olofsdr 1848-07-01 Kussjön

63 Nils Oskar Granström Granö, bror till bruden

dr t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6

64 Nanny från Österland Umeå

65 Karl August Granström 1879-12-25 Granön 4, bror t bruden, g 1906 Hildur Holmlund 1885-03-22 Skivsjö

dr t Johannes E:s Granström 1845-04-27 Hjuken hu Charlotta* Ulrika Nilsdr 1845-02-08 Granön 6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brudmor Charlotta U Nilsdr 1845-02-08 Granön 6

dr t Nils Petter Nilsson 1809-05-05 Granö, nämndeman, bonde.

hu Brita Ulrika Nilsdotter 1814-08-10 Tegsnäset

CUNdr håller dotterson Herman Johansson 1898 i knä

Brudfar Johan E:s Granström 1845-04-27 Hjuken

Bond Erik Jonsson 1817-04-20 Storsandsjön

hu Anna Brita Joh:dr Frank 1821-07-20 Granön 3

Jonas Jonsson 1877-10-30 Kussjön, fm morbr drs t brud

o mormors halvbrors dotterson t brudgum

s t Jonas Larsson 1829 Kussjön ohh Eva Sofia Hansdr f1845-10-17 Granö

Gunhild Jonsson 1900-08-19 Granön

dr t Jonas Jonsson1877ohh1 Emma Maria Granström 1877-1904

Mimmi Ch. Granström 1898-10-01, sysdr till bruden

dr t Emma Maria Granström 1877-1904

Emma Granström 1877 Granön 4, d 1904, syster t bruden, Emma är dr t Johannes Eriksson Granström 1879-12-25 Granön 4 ohh Hildur Elina Holmlund 1885-03-22 Skivsjö


Anna Carolina Jonsson 1903-08-03, sys dr till bruden

dr t Jonas Jonsson1877ohh1 Emma Maria Granström 1877-1904

Otto Granström 1888-03-05 Granön 4 t USA 1905, br t bruden

s t Johannes Eriksson Granström 1879-12-25 Granön 4 ohh Hildur Elina Holmlund 1885-03-22 Skivsjö

Okänd herre med svart fluga

s t

Karl J Nolander 1887-11-04 Granön 7, fm mf sysdr drs son t brud o mm farsys drdr ss t brudgum

s t Nils Olofsson 1865-05-11 Granön 7 ohh Amanda Karolina Karlsdr Ekorrsele 1866-04-19

Anders Vikström 1880-10-08 Fällforsselet Vännäs, skräddare

Ej släkt med bruden eller brudgummen, däremot är hans hu Jenny Sofia f Johansson anhörig

Kyrkoherde Anders Rothén

född 1854 Unnaryd Jonköpingslän, Kyrkoherde i Degerfors by, Degerfors socken, AC

Anna Matilda Rehn 1877-07-07 Strandåker Anna är ff mbr sdr till bruden

dr t Per Persson Rehn 1837-12-19 Strandåker hu Anna Matilda Olofsdr 1846-10-15 Gäddträsk Lycksele

Elisabet Karolina/Betty Teglund 1885-03-22 Elisabets ff fm mbr ss drdr dr är bruden

dr t Per Aug Teglund 1856 Tegsnäset2 hu Eva Carolina N:dr 1855 Lillsele

Margreta Maria Hansdotter 1843-03-31 Granön8 fars systers drs dr är bruden

dr t bönpsalmsångare /bonde Hans Ersson f 1803-02-17 Granön8 Hu Sara Lena Jacobsdr f 1812-03-31 Granön 2

Okänd dam vit blus

Okänd dam svart blus

Okänd herre bakom Alma Elisabet P:dr 1884

Alma Elisabet Persdr 1884-02-20 Högfälla Tegsnäset

dr t Per Anton Olofsson 1826-02-13 Åbyn BU hu Anna Lovisa Uppenberg 1847-01-11 Granön på rote

Karolina Maria Andersdr 1885-03-15 Granön 6 (senare g Alfred A:son Grahnén)

dr t Anders Olofsson 1857-10-11 Granön 7 hu Maria Margareta K:dr 1853-12-30 Vänjaurbäck

Anders A:son Oldman 1857-12-04 Granön7 (g Erika Vilhelmona Olofsdr 1861)

s t Anders Olofsson 1819-11-18 Granön7 hu Brita Ulrika Andersdr 1820-11-28 Kussjön

Erika Vilhelmina Olofsdr 1861-05-18 (g Anders A:s Oldman 1857 Granön 7)

dr t Olof Tomasson 1820 hu Christina Catharina Hansdr 1825

Okänd dam, vit blus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

övre raden:Maria Matilda Nilsdr 1884-12-20 Granön1 (g1905 JAEs1881), ff mf mosters drs sdr t bruden

dr t Nils Eriksson 1843 Granön1 hu Matilda Kristina Nilsdr 1855-10-16 Helsingfors2

Johan August Eriksson 1881-12-07 Skurliden (g 1905 m MMNdr), fm mf sys ss till bruden

s t Erik Eriksson 1834-11-28 Granön hu Erika Nilsdr 1859-01-06 Strömsjönäs

Okänd yngre man grå fluga

s t

Olof August Svanberg 1889-12-12 Djäkneböle

s t Olof Anton Svanberg 1850 Baggböle hu Lotta Sofia Persdr 1851 Baggböle

Erik Forslund 1870-09-20 Österbäck Rambo Skräddare mf ff brdr drs t bruden

s t Johan Forslund 1842 Olofsborg hu Maria Helena Eriksdr 1837 Vännäs

mellanraden:

Olof Olofsson Lundgren 1871-03-23 Avalund (g Anna Karolina Joh:dr 1874-11-23 Bastnäs LSE)

s t Olof Nilsson 1838-06-11 Granön6 hu Anna Magdalena Eriksdr 1842-12-15 Granön3

Wenngren, kan det vara Karl Ludvig f 1884-12-24 eller är det nedan

OLK 1865 bror Nils K:s Wenngren f 1858-04-16 Vänjaurbäck

ty barnbarn t Gustaf Johansson 1875-12-18 Långsele känner inte igen ff

Olof Leonard Karlsson 1865 g Anna Mathilda Jonsdr 1870-06-11 Granön4

s t Carl Andreas Karlsson f 1823 Vänjaurbäck LSE hu Eva Agata Nilsdr 1830 Tuvträsk LSE

Johan Wilhelm Andersson 1882-11-08 Granön6 g Anna Matilda Rehn 1877-07-07 Strandåker

s t Anders Olofsson 1857-10-11 Granön 7 ohh Maria Margareta K:dr 1853-12-30 Vänjaurbäck

Nils Olofsson Holmgren 1872-03-21 Granön5 g Ester Helen Jonsson 1878-09-11 Tegsnäset

s t Olof Jacobsson 1842 Granön5 ohh Anna Magdalena Königsdr 1837

nederst raden:

Okänd dam vit blus med ?

i knä på mor AKJ son Olof Hilmer Lundgren 1897-07-20 Avalund

s t Olof Olofsson Lundgren 1871-03-23 Avalund g Anna Karolina Joh:dr 1874-11-23 Bastunäs LSE

Anna Karolina Johansdr 1874 (g Olof O:s Lundgren 1871-03-23 Avalund)

dr t Johan August Nathanaelsson 1846-05-20 Bastunäs hu Sofia Karolina Joh:dr 1851-06-16 Örträsk

Klara Augusta Teglund 1883-06-06 Tegsnäset 2 og

dr t Per August Teglund 1856 Tegsnäset2 hu Eva Carolina N:dr 1855 Lillsele

Anna Mathilda Jonsdr 1870-06-11 Granön4 (g Olof Leonard Karlsson 1865-11-10 Vänjaurbäck)

dr t Jonas Eriksson 1844-01-24 Storsandsjön hu Maria Margaretha Hansdotter 1843-03-31 Granön 8

Ester Helena Jonsdr 1879 (g Nils Olof:s Holmgren 1872)

dr t Jonas Jonsson 1842-12-10 Tegsnäset 3 hu Anna Magdalena Sandberg 1853-03-07 Bjurholm

2015-03-22 carola


(bruden Anna tog med sin bortgångna systers döttrar till USA 1905.

1900-08-19 Gunhild* Marie

1903-08-03 Anny Karolina d 1912-09-20)

-----------------------------------------------