1864 Granön by

Stora hemmansklyvningen i Granö by 1863 -1864, inom Granö skatten, på bägge sidorna av Umeälven. Kartan ovan, visar endast centrala delen, på norra sidan älven. Kartan nedom, visar del av Qvarnbäcken och området Västanå. Till Granö skatten hörde även Öhn.

Var och en av markägarna godkänner klyvningen likväl som Byamännen. Den som inte känner sig nöjd får ange sakskäl och förrättning stannar upp och går igenom yta och kvalité. Därför delas Öhn på sitt speciella sätt. Öhn är en lång rullstensås mitt i Umeälven som ackumulerar värme och därför är värdefull i odlingssyfte. Alla fick en rättvis remsa av marken. Beskrivningen är noggrann, de som måste riva sitt hem och flytta till anvisad plats, får antal alnar som röken flyttas. Verkligheten var så och den som hamnade på södra sidan älven lärde sig att bemästra älven. Den efterlägtade Hängbron över Umeälven invigs 1933 i september.

Vad vore världen utan envisa medmänniskor. Ytterst tråkig. 1932 fanns en ypperligt envis och motsträvig man, tror det var på Granön6. Hängbron var helt onödig, tyckte han. Och dyr dessutom. Det här är på den tiden, då Byamännen var utvecklingens lösningen. Alla bidrog, timmer, timmar eller pengar. Hängbron gav dessutom arbete till flera och någon liten inkomst av försålt grus. Några arbetade ihop brödfödan för dagen för att flytta schakt massorna ur rullstensåsen för att ge plats för betongfundamenten till hängbron.