1905 Granöskytt

Stående ovan från vänster. Fet stil är exakt det som är skrivet på original tavlan. Resten är mitt info.

1. Nord, Jonas Wilhelm, Tegsnäset, f1879 Tegsnäset, s t Jacob A:s Nord 1852 Hjuken ohh Margareta Sofia Israelsdr 1844 Granön 5

2. Persson, Karl August, Granö , f1887 Granön 1, s t Per Eriksson 1847 Granön1 ohh Maria Kristina Ström 1853 Umeå lfs

3. Jacobsson, Johan Arvid, Tegsnäset, f1880 Tegsnäset 2, st Jacob Jacobsson 1842 Tegsnäset 2 ohh Sofia Matilda Nilsdr 1849 Granön

4. Nilsson, Nils Oskar, Granö, f1888 Granön 7, st Nils Olofsson 1865 Granön7 ohh Amanda C Karlsson 1866 Ekorrsele

5. Andersson, Olle, Granö, är det? Olof Arvid And:s Oldman 1887 Granön 7

6. Lundström, Johan E:s, Videlund, f1879 Videlund, st Erik Eriksson 1838-05-16 Granön1 ohh Brita Lovisa P:dr 1842 Granön ini Avan

7. Persson, Nils Oskar, Ottonträsk, f1884 Ottonträsk1, st Per Jacobsson 1839 Tegsnäset2 ohh Carolina Svensdr 1841 Vännäs

Knästående ovan från vänster:

1. Tegström, Oskar H, Tegsnäset, f 1882 Tegsnäset1:2, st Per d.ä.Tegström 1848 ohh Marg.Sofia Jac:dr 1849 Granön ini Avan

2. Holmberg, Walfrid, Tegsnäset, f1889 ibim 1:18, st Olof O Holmberg1866 Helsinglund ohh Anna Matilda Jac:dr1860 Granön i Avan

3. Jacobsson, Jacob, Tegsnäset, f1876Tegsnäset2, st Jacob Jacobsson 1842 Tegsnäset2 ohh Sofia Matilda Nilsdr 1849 Granön

4. Jonsson, Jonas Ludvig, Tegsnäset 3, st Jonas Jonsson 1842 Granön4 ohh Anna Magdalena Sandberg 1853 Bjurholm

5. Ström, Johan Arvid, Granö, f1880 Granön, st Frans Oskar Johansson 1842 Gäddträsk ohh Cath. Charlotta Ström 1854 Baggböle

6. Nilsson, Nils Albert, Granö, f1855 Granön8, st Nils Johansson 1842 Granön8 ohh Maria Brita Königsdr 1841 Skivsjön

7. Jonsson, Oskar Nils, Tegsnäset, f1885 Tegsnäset3, st Jonas Jonsson 1842 Granön4 ohh Anna Magdalena Sandberg 1853 Bjurholm

Stående ovan från vänster:

1. Andersson, Nils J, Norrfors, f1889 Norrfors1, st Anders d.y Andersson 1866 Norrfors ohh Cath.Johanna Nilsdr 1861 Helsingborg

2. Eriksson, Erik Arvid, Tegsnäset, f1891 Tegsnäset, st Erik Jonsson 1851 Fällbäck ohh Maria Carolina Joh:dr 1860 Östersjön Åmsele

3. Eriksson, Johan Albert, Tegsnäset, f1889 ibim, st Erik Jonsson 1851 Fällbäck ohh Maria Carolina Joh:dr 1860 Östersjön Åmsele

4. Rydman, Verner Karl Esarig, Granö f1886 Hörnsjö, st Carl Anton Rydman 1849 Håkmark ohh Märta Söderkvist 1843 Stigsjö Y

5. Ström, Jonas Wilhelm, Granö, f1886 Granön3, st Frans Oskar Johansson 1842 Gäddträsk ohh Cath. Charlotta Ström 1854 Baggböle

6. Eriksson, Otto V, Tegsnäset, f1894 Tegsnäset, st Erik Jonsson 1851 Fällbäck ohh Maria Carolina Joh:dr 1860 Östersjön Åmsele

7. Jonsson, Johan Arvid, Tegsnäset, f1889 tegsnäset3, st Jonas Jonsson 1842 Granön4 ohh Anna Magdalena Sandberg 1853 Bjurholm

8. Ögren, Johan Gotthard, Granö, f1886 Granön3, st Anders Ögren 1857 Granön3 ohh Maria Carolina Jac:dr Granön2

9. Danielsson, J V, Granö, f1883 Gäddträsk st Daniel Edv Jonsson 1842 Byssträsk ohh Stina Ulrika Olofsdr 1850 Granön5

Knästående ovan från vänster:

1. Jonsson, Oskar Nils, Tegsnäset, f1885 Tegsnäset3, st Jonas Jonsson 1842 Granön4 ohh Anna Magdalena Sandberg 1853 Bjurholm

2. Granér A:s, Olof, Granö, f1886-d1910 Granön4, st Anders Johansson 1842 Granön8 ohh Maria Johanna Nilsdr 1861 Granön5

3. Eriksson, Wiktor, Ramsele, f1889 Ramsele, st Erik Jonsson 1852 Granön4 ohh Maria Margareta Tegström 1850 Tegsnäset

4. Andersson, Olof August, Granö, f1889 Granön6:8, st Anders Olofsson 1857 Granön7 ohh Maria Marg.Karlsdr 1853 Vänjaurbäck

5. Rehn, J Wilhelm, Vidstrandsnäs, f1882 ibim, st Jacob Rehn 1850 Strandåker ohh Catharina Sofia Jonsdr 1851 Kussjön

6. Grahnén A:s, Johan Alfred, Granö, f1884 Granön, st Anders Johansson 1842 Granön8 ohh Maria Johanna Nilsdr 1861 Granön5

7. Tegström, Olof Alfred, Tegsnäset, f1888 ibim 1:9, st Per d.ä.Tegström 1848 ohh Marg.Sofia Jac:dr 1849 Granön ini Avan

Stående ovan från vänster:

1. Eriksson, Nils Oskar, Widelund, f1875 Videlund, st Erik Eriksson 1838 Granön1 ohh Brita Lovisa Persdr 1842 Granön ini Avan

2. Karlsson, Nils Edvin, Granö, f1889 Västanå, st Karl Andreas Karlsson 1860 Vänjaurbäck ohh Klara Karlsdr 1867 Västanå

?. Tavlan anger en Karlsson, Nils, Granö, igen. Det måsta vara tryckfelsnisse som skämtar för nästa person är.......

3. Andersson, Nils August, Ottonträsk, f1885 ibim, st Anders Jacobsson 1849 Tegsnäset ohh Anna Carolina Persdr 1857

4. A:son Oldman, Gottfrid Anders, Granö, f1890 ibim7, st Anders A:s Oldman 1857 Granön ohh Erika V_mina O:dr 1861 Degerfors

5. Grahnén A:s, Anders Wilhelm, Granö, f1892 Granön4, st Anders Johansson 1842 Granön8 ohh Maria Johanna Nilsdr 1861 Granön5

Knästående ovan från vänster:

1. Tegström, Olof Alfred, Tegsnäset, f1888 Tegsnäset1:9, st Per d.ä.Tegström 1848 ohh Marg.Sofia Jac:dr 1849 Granön ini Avan

2. Andersson, Vilhelm Johan, Granö, f1882 Granön6:8, st Anders Olofsson 1857 Granön7 ohh Maria Marg.Karlsdr 1853 Vänjaurbäck

3. Nolander N:s, Karl, Granö, f1887 Granön7, st Nils Olofsson 1865 Granön7 ohh Amanda C Karlsson 1866 Ekorrsele

4. Jacobsson, Anders, Tegsnäset, f 1883 Tegsnäset, st Jacob Jacobsson 1842 Tegsnäset ohh Sofia Matilda Nilsdr 1849 Granön

Carola 2015-03-22