Granö soldater

Knektar i Granön fr 1620-1695/ (Lennart Anderssons Umeåbygdens knektar 1620-1695 s108)

Karl Nilsson, utskivn.år före 1613, Älvsborgs lösen, alla terminger på tåg i flera länder -1620

Olov Simonsson, utskrivn.år 1617, 2 övnings perioder Vaxholm, 1621-1622 Livland, 1623 februari vid mönstring konstateras gammal och sjuk, ersätts av brodern Jöns Simonsson. (st Simon O:s/c)

Jöns Simonsson, utskrivn.år 1623. 1623-1624 Danzig och Kalmar, 1626 t Preussen, 1629 till Preussen, dör där före 13 maj. (st birkarl Simon Olofsson/c)

Per Simonsson, utskriv slutet 1620-talet, troligen död sommaren 1629.

Joen Christiersson, utskrivn.år 1624, t Kalmar 1624, återkommer ej.

Hans Christiersson, utskrivn.år 1629, t Preussen 1629, är där dec 1630, rulla saknas 1631-1632, 1633 är han försvunnen.

Joen Johansson, utskrivn.år 1628, troligen t Preussen och försvinner där samma år.

Erik Jacobsson, utskrivn.år 1630, t Pommern 1630, finns ej i mönsterrulla 1633.

Josef Mattsson, utskrivn.år 1631, Kalmar 1634-1638. 1639 mönstrade för sin broder Anders Mattsson i hemorten, 1642-1649 i Stralsund, därefter hem. (st Mats Persson/c)

Nils Persson 21år, utskrivn.år 1638, för faders hemman, t Tyskland, död där oktober 1638.

Hans Olsson 16år, utskrivn.år 1640, för faders hemman, sänd t Tyskland, till 1649, kompaniet åter t Sverige, mönstrade 1650 och 1652, ej i senare rulla.

Erik Christiersson, utskrivn.år 1641, istället för Per Christiersson, 1642-1649 Stralsund, 1655-1657 polska kriget, försvinner därefter.

Olov Persson, utskrivn.år 1642, i stället för Per Andersson Tegsnäs, 1645 t Stralsund, dör där.

Håkan Andersson, utskrivn.år 1643, utgick för sin far och Olov Simonsson, sjöstriden m danskarna, sjuk under marschen och är hemma, förekommer ej mer.

Zakarias Persson, utskrivn.år 1644, lejd av Olof Persson, Brännland, sjöstriden m danskarna, d

Simon Michelsson, utskrivn.år 1644, utgick för eget hemman, sjöstriden mot danskarna, dör.

Elias Persson, utskrivn.år 1648, utskrev för sin fader, i Tyskland 1648-1649, mönstrade 1652, t Polen 1655, i Creutsvitz 1656-1657, försvinner efter kriget upphört i Polen.

Olov Olovsson, utskrivn.år 1655, t Polen, dör i Warschava 1656

Mats Persson, utskrivn-år 1657, utgick för brodern Erik, till Wismar, skjuten i Demnin 1659.

Simon Olovsson, utskrivn.år 1657, utgick för fadern Olov Simonsson, t Wismar, dör i Demnin 4 maj 1658.

Joen Olovsson, utskrivn.år 1659 aug, mönstrar i Rödön 1660, i Bohus 1660, i Umeå 1661-1663, i Malmö 1664 i Kristianstad 1666-1669, Skåne 1671-1674, därefter borta.

Christer Persson, utskrivn.år 1661, utgick för fadern Per Christersson, mönstrar i hemorten 1663 och i Malmö 1664, i Kristianstad 1666-1669, i Skåne 1671-1672, i hemorten 1673, är inte med när knektarna går från Skåne 1675 till Göteborg.

Jöns Michelsson, utskrivn.år 1669, ant: själv knekt. Endast i rullan 1669.

Per Ersson, inskrivn.år 1675, Tremänning, mönstrar i Rödön 1678, i Surte 1678, Snapphanekriget 1678 o 1679 överlever, sen Stralsund. Mönstrar 1683, befästningsarbeten 1689 -1690 i Göteborg, tillnamnet GRAHN, 1694 mönstrar Mats Andersson i Piteå i stället.

Mårten Hindriksson, inskrivn.år 1678, t Skåne i Henrik Wolters Kompani, dog där april 1678.

Mikael Olovsson, inskrivn.år 1678, t Skåne i Henrik Wolters Kompani, dog där december 1678.

Zakarias Hansson, inskrivn.år 1679, t Skåne sen t Stralsund, mönstrade 1683, nämns ej mer.

Mikael Jönsson, Öhman, inskrivn.år 1679, 1679 t Skåne, ett år i Stralsund, mönstrar hemort 1683, 1689-1690 t Göteborg, 1694 mönstrar i Piteå.

Olof Ersson Granfeldt, inskr.år 1683, Umeåkomp. t Göteborg 1689 d10 juni 1690.

--------------------------------------

Det finns nog anledning att ta vara på vårt land och bevaka vår neutralitet. Kom ihåg att det är en liten bygd och alla dessa män kom inte tillbaka. / 2019-10-17carola