Flygfotohistoria

Se Granö bilder serie 3255 från mitten av 1950-talet på flygfotohistoria.se där bilder kan beställas. Det är intressanta fastighets bilder. Jag gissar årtalet 1955 för kyrkans grönområde har vuxit till sig. Mitten av byn och uppström finns på en serie 4731, som tyvärr är försvunnen enligt Johan på FlygFotoHistoria.

Klicka in på denna länk http://www.flygfotohistoria.se/landskap/3-vasterbotten för att se serie 3255, välj område Sydvästra, bild 1 visar Herman Holmbergs fastighet i Tegsnäset.

Jag har valt Västerbotten, område Sydvästra och serie 3255, bild 23 av 53. Granö Kyrka före dämningen. Bilder kan beställas. Solsken på driftiga flygfotohistorie Johan som delar med sig av glädjeämnen.

Bild 1/53 Herman Holmberg, vid badet Holmen i Tegsnäset.

Bild 2/53 Ola Arvidssons hus vid Tegsnäs bron

Bild 3/53 Elof Nilsson g Dagny Holmberg

Bild 4/53 Oskar Nord, Karin Johansson

Bild 5/53 Karl Meibrink hu Karin Strandgren

Bild 6/53 Grahnén OBS vatten linjen

Bild 7/53 Gotthard Ögren, Alfred Forsman

Bild 8/53 Folke o Alfons Helmfridsson

Bild 9/53 Ol Jans, OBS betet södra sidan älven

Bild 10/53 Anders Ögren, Janne Backman

Bild 11/53 Elon Eriksson

Bild 12/53 Wejdmark

Bild 13/53 GRANDO, Nolanders Snickeri

Bild 14/53 Posten, Bobrink, Alma Englund

Bild 15/53 Johannes Jonsson, uppi backen

Bild 16/53 Albin Carlssons Skofabrik

Bild 17/53 Englunds nybygge

Bild 18/53 Kindborg, f d Forslund, före det sågställar huset Granö Såg

Bild 19/53 Ossian Grafström, Br Johansson

Bild 20 Johan R Johansson, Hilding Sikström

Bild 21 Nils Johansson, Jonas Johansson

Bild 22 Sjökapten Holmgren ohh f Oldman

Bild 23 Granö Kyrka, OBS ingen ava

Bild 24 Ludvig Sjöblom hu Ada, OBS ingen ava

Bild 25 Albert Magnusson, Rudolf Hägglund

Bild 26 Johan Arvidsson, OBS väg bakom Frans

Bild 27 Albert Magnusson t v, barndomshem t h

Bild 28 Karl Persson hu Alma, OBS "fiskesjön"

Bild 29 Karl A Karlsson, Löjta, Högkammens bad

Bild 30 Nils E Karlsson hu Elin f Backman 2012-09-09 cs