Spå-Clemet

Vem var Spå-Klemmet? Jo, det var Anders Larssons son Clemet, född troligen 1750-01-16 i Lycksele socken. AC Lycksele födelsebok C:1 1702-1777 GID2009.4.78800 Fadder: Pål Jons med hu ifr Um. Sjul Thursson med hust Caren Jonsdr ifr ...

Clemet Andersson växer upp, bildar familj med hu Elsa Enarsdr. Är verksam som getare i huvudsak kring Granö och Tegsnäset. Skriven under Lappar i Umeå landsförsamling husförhörslängd AI:8 s469 Lappar 1778-1786 C0034483_00493. På raden över Clemet antecknas hans far Anders Larsson.

Clemens Andersson hust Elsa Enarsdr

1771 son Carl, ant Kan lit.. Bok..

1774 dott Maria, ant någorlunda

Enligt envisa källor var familjen bosatt vid Fågelvinsberget (emellan Ottonträsk och Sörfors på södra sidan Umeälven/c). Men i kyrkböckerna skrivna under Lappfolk, utan ortsbenämning. Spå-Clemet hade näverkåtor lite här och där, beroende på var han getade. En näverkåta ini lönn mellan Erik Jons pojken, n´Konrad Ers pojken, n´Seth och n´Skräddar Olle och á Ragna. Idag strax nedom Seth Konradssons hus ligger en sten som märker ut dåtida rote No92 Tiger. Något norr om Tigers rote bodde en av Spå-Clemets uppdrags givare, bonden König Jonsson f 1746-05-25 Tegsnäset. Clemet var även bekant med bonden och björnjägaren Anders Nilsson f 1736-10-05 Granön

Ansvariga bönder för soldat rote No92 Tiger, var de skrivna på mantalen Tegsnäset 1, Tegsnäset 2, och Kussjön 2. Dessa bönder delade det betungande ansvarsåtagandet för att underhålla soldaten och hans familj.

Lejd soldat 1772-06-20 antas drängen Carl Ersson född 1749-03-11 69 Djäkneböle Umeå lfs AC .

Lappen Clemet Andersson och soldat Carl Ersson Tiger verkade i Tegsnäset under 1780-talet. Soldat Tiger var en stark och orädd person, som inget hellre vill än att bli av med områdets plåga Spå-Clemet. Vid ett annat tillfälle enligt sägnen så lägger soldat Tiger, Spå-Clemet på brasan, för att bränna upp honom och i nästa ögonblick så upptäcker soldaten, att han lagt en padda på elden och att Spå-Clemet stod och skrattade åt honom. Samma resultat när soldat Tiger försökte gräva ner Spå-Clemet i en gödselhög.

Spå-Clemet å sin sida, kämpade lika envist med att hämnas soldaten enbart för att upptäcka att trolldom inte bet på den som svurit sin fanas ed.

Mellan Tigers rote och Fågelvinsberget står Ralbergstallen kvar än idag. 26 april 1787 är Spå-Clemet mer än nyttigt förargad, på soldaten Carl Ersson Tiger. Soldaten har svurit trohet till fanan och Spå-Clemet trohet till Horn-Per. Flera kamp ronder passeras och Spå-Clemet kommer på lösningen. Han klättrade upp i Ralbergstallen och skickar ett "trollskott" snettöver Umeälven. Siktar om möjligt i ilskan någon grad fel eller att Carl Ersson Tigers trohet till fanan räddar soldattorpet... Det tar en faslig eld i König Jonssons hem....


Tidskriften Västerbotten 1939, skriver Artur Olofsson (Skräddar Olles son i Tegsnäset) om eldklotet som antände hos König Jonssons 26 april 1787 ....

"På frågan till Kiönig Jonsson, huru elden löskommit, förmältes, att then, efter all liknelse, måst genom gnistor utur skorstenen hafwa itänt utantaket på storbyggningen, emedan ej någon blifwit warse eldswådan förrän elden så tagit öfwerhanden i näfwret och takweden, att then, i tå warande hårda blåswädret icke kunnat släckas, förrän alle the hus som i för-tekningen upförda äro, afbrunnit, hälst i Tegsnäset ej äro flere Bönder än Kiönigs Broder Per Jonsson och långt utgådt, innan deras grannar ifrån Granön kunnat ankomma, erbiudande för öfwrigit Kiönig Jonsson, att med ed styrka thet, genom hans wållande eller eldens wan giömo then samma icke löskommit, äfwen att han, wid thetta olyckliga tilfälle, uti elden förlorat tre tunnor korn, …. det var förunderligt eftersom "Spå-Klemmet ligger i backsluttningen "väst om ån" i Tegsnäset. Han är utom sig av ilska och mumlar hemska trolldomsord, så att fradgan står honom om munnen. Lappen har strax förut varit i delo med sin gamle fiende, den lika hetlevrade som jätte-starke soldaten Carl Tiger, och fått stryk. Nu skall han med ett trollskott sätta eld på hans stuga, som syns i utkanten av byn. Allt är i ordning, och Klemmet framsäger den sista och kraftigaste formeln. Skottet går. Det far som en blåaktig eldstrimma genom luften. Med skadeglädje ser lappen, att det tar rätt riktning. Men plötsligt viker det av åt sidan och går rätt på König Jonssons gård." /Artur Olofsson, Tegsnäset

Tordes inte König står fast vid vad som hänt, eftersom han inför tinget menade att det var soteld/c

Den 11 januari 1789 i Anjala Finland, dör soldaten Carl Ersson Tiger i fältsjuka. Spå-Clemet vädrar morgon luft och bestämmer sig 23 september samma år, att det är hög tid att avsluta problemet. Med bestämda steg, går han mot soldattorpet, soldatänkan Anna Persdotter ser honom. Han ser för anskrämlig ut och hon sträcker sig efter något att försvara sig och småbarnen med...

Anna Persdr slog ett dödande slag, Spå-Clemet föll ihop. Eftersom han ansågs vara oberäknerlig, måttar Anna ett slag till. Det blir rannsakan enligt juridisk dom enligt Umeå Tingsprotokoll den 6 oktober 1789. Tinget var Umeå, med inkvartering i kyrkbostäderna på Backen.

Ett slag är självförsvar, två slag är uppsåt. Det blev vatten och bröd i en vecka för Anna.