Tingsplats

Tingsplats och marknadsplats fanns inom Granö by fram till 1607 när Lycksele tog över. Granö hade inte klarat att sätta upp en kyrka. Marknadsplatsen har varit en mycket aktiv och utvecklande period för byn. Birkarlar fick tillstånd att bedriva handel.

Carl von Linné skrev 1732 om kyrkan som Lycksele byggt upp. Linné gjorde då sin Lappländska resa och är en intressant läsning.

1953-03-14 invigs Granö kyrka och 2013 pratar Luleå stift om tankar kring att kallställa kyrkor. 60år och nerdragnings tankar. Hmm...