Granö Municipal 1942-1957

Vem var med i början av Granö municipalsamhälle...

21 november 1941 blev Granö med 459 personer på 1 586 ha genom Kunglig Majestäts beslut ett Municipalsamhälle. Första stämman hölls på Frubacken i Granögården den 1 februari 1942 och O J Wejdmark valdes till ordförande med Hilmar Magnusson som vice. Municipalnämndens sammansättning valdes den 15 mars 1942 med dessa ledamöter:

Ordförande Hilmar Magnusson, vice O J Wejdmark och som ledamöter Holger Lindström, Johan Jonsson, Ragnar Eriksson, Karl A Svanberg och Gunnar Holmström. Dess ersättare blev Karl Forsberg, Gotthard Ögren, Johan A Svanberg, Johan Grönlund, Nils Lundström, Kjell Wilhelmsson och Oskar Holmström.

I 17 år verkade municipet och omfattade byggandet av brandstation, färdigställandet av Hagavägen, Karl-Gustavsvägen, Grandovägen, Nygatan samt en del av Strandvägen. Uppförande och utökning av gatubelysning. Uppförande av bad och tvättstuga, tvättstugan renoverades och fick nya maskiner. Inköp 1949 av mark på Högkammen till fritidsområde. Då municipet upplöstes årsskiftet 1958/59 var befolkningsunderlaget 529 invånare.

En tanke, jag minns Karl-Gustaf, hans son född 1948 berättade på Konsum att hans far kom som 16-åring till Granö. Han togs om hand av Byggmästare Hilmar Magnusson som var hans arbetsgivare. Karl-Gustaf hittade sedermera Järnhandlare Edvin Alexander Berglunds dotter Kerstin född 1916 och byggde sig ett eget hem upp efter Hagarana.